เขียวขบถ

เขียวขบถ

เขียวขบถ หลากวิถีสถาปัตยกรรมสีเขียว   “เขียว” เป็นสีที่รับรู้ได้ในระดับสากล ว่าสื่อถึงความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาทุกความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของโลก จึงมักใช้สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวเสมอ สถาปัตยกรรมเขียว คือสถาปัตยกรรมซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ ถือเป็นรูปธรรมหนึ่งของความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม   “ขบถ” คือรูปแบบหนึ่งของ อาการแข็งขืน ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจ กฎเกณฑ์ หรือสิ่งที่เชื่อตามๆ กันมา โดยไม่ตั้งคำถาม คำว่า ขบถ ยังแฝงไว้ด้วยนัยยะของการพยายามวิพากษ์ ตรวจสอบ ตลอดจนท้าทาย…

Read Article →
Green SUS.

Green SUS.

Green SUS. หนังสือรวบรวมบทความ ว่าด้วยสถาปัตยกรรม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน หลังจากใช้เวลาอยู่พักใหญ่ ทำการใคร่ครวญและจัดระเบียบความคิด เพื่อทบทวนถึงเหตุและปัจจัย ที่ทำให้หนังสือ GREEN SUS. เล่มนี้ ได้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา แล้วผมก็พบว่า แท้จริงแล้ว ต้นตอของหนังสือเล่มนี้นั้น มีที่มาจากคำถามเพียงไม่กี่คำถาม ย้อนกลับไปในช่วงปี พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งคอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร B-1 ใหม่ๆ โดยคอลัมน์ที่ผมจะต้องรับผิดชอบคือ…

Read Article →