The Opus

The Opus

โครงการ The Opus เกิดขึ้นมาจากความต้องการของเจ้าของอาคาร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนด้านภายนอกอาคารสำนักงานให้เช่าสูง 7 ชั้นหลังหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยทองหล่อ 10 ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โปรแกรมการออกแบบอาคาร นอกจากจะปรับรูปด้านภายนอกให้ดูทันสมัยแล้ว ยังมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานบางส่วน จากเดิมที่พื้นที่อาคารทั้ง 7 ชั้น ถูกใช้เพื่อเป็นสำนักงานเพียงอย่างเดียว ในครั้งนี้พื้นที่ 3 ชั้นแรกถูกเปลี่ยนให้เป็นส่วนของร้านอาหารและร้านค้าย่อย เพื่อให้ตอบรับกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ สะท้อนถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนชั้น 4 ถึงชั้น…

Read Article →
Kenkoon Ex

Kenkoon Ex

Kenkoon Ex คือโครงการออกแบบปรับปรุงโรงงานของบริษัท Kenkoon บริเวณซอยพัฒนาการ 20 ให้กลายเป็นสำนักงานและ Showroom แห่งใหม่ของบริษัท เพื่อทดแทน Showroom แห่งเดิมซึ่งได้หมดสัญญาเช่าลง โจทย์หลักที่ทาง VaSLab Architecture ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ได้รับในการปรับปรุงสำนักงานแห่งใหม่นี้คือ เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ให้กับโรงงานหลังเดิม ที่มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม ซึ่งภาพลักษณ์ดังกล่าว ได้ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของบริษัท ที่เน้นความทันสมัย และเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ในการปรับปรุงครั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ถูกให้ความสำคัญมาเป็นลำดับแรกคือ…

Read Article →
Interview : D2D ประตูจากเศษไม้สนมีตา

Interview : D2D ประตูจากเศษไม้สนมีตา

ประตูไม้สนจากเศษไม้มีตา แบรนด์ D2D ถือเป็นอีกเคสหนึ่ง ที่ผมได้เก็บเป็นข้อมูลเพื่อมาใช้ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลังจากได้คุยกับ คุณสมเกียรติ ปางโสภณ หรือ พี่สมเกียรติ ผู้ริเริ่มพัฒนา ยิ่งได้แนวคิดและประเด็นที่น่าสนใจ จึงนำมาลงเผยแพร่ไว้ เผื่อใครที่สนใจจะทำงานลักษณะนี้ จะได้มีแรงบันดาลใจ อยากให้ช่วยเล่าที่มาของแรงบันดาลใจของการนำเศษไม้สนมาทำประตูครับ ไอดอลของผมก็คือ อาจารย์สิงห์ อินทรชูโต เรื่องของการนำเศษวัสดุมาใช้อย่างสมเหตุสมผล อย่างมีคุณค่า ไอดอลอีกคนของผมก็คือ คุณตัน โออิชิ (อิชิตัน)…

Read Article →
Interview : V-WAN ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อัด

Interview : V-WAN ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อัด

ในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ผมกำลังทำอยู่นั้น ผมทำเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมวัสดุ “อัพไซเคิล” ในประเทศไทย ผมเลยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลายๆ ท่าน ที่มีการนำเศษวัสดุเหลือใช้ มาพัฒนาเป็นวัสดุชนิดใหม่ หนึ่งในชิ้นงานที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ V-WAN ที่เกิดจากการนำเศษไม้ไผ่มาอัดเป็นแผ่น โดยเป็นผลงานของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม บ้านสามัคคีธรรม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผมเลยนำส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ที่ผมได้สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่ลาวัลย์ มะเจียกจร ผู้ใหญ่บ้านและผู้ริเริ่มโครงการนี้ มาเผยแพร่ เผื่อมีใครสนใจ ที่มาของชื่อ…

Read Article →
อาคารรังสิตประยูรศักดิ์

อาคารรังสิตประยูรศักดิ์

เมื่อนึกถึงอาคารสถาบันทางการศึกษา ภาพที่ปรากฏอยู่ในห้วงความคิดของหลายๆ คน คงนึกถึงภาพของอาคารเรียนแบบดั้งเดิม ที่มีรูปทรงเรียบง่าย มีการออกแบบที่ตรงไปตรงมา มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างเคร่งขรึม ดูไร้ชีวิตชีวา ซึ่งทั้งนี้มีปัจจัยอยู่หลายส่วนที่ทำให้รูปลักษณ์สถาปัตยกรรมออกมาเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็น ทัศนคติของสถาบันการศึกษา ที่ต้องการอาคารที่แสดงความภูมิฐานน่าเชื่อถือ หรืองบประมาณก่อสร้างที่มีอยู่อย่างจำกัด เปิดโอกาสให้สถาปนิกผู้ออกแบบคิดฝันได้ไม่มาก รวมทั้งเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ยังไม่พัฒนามากนัก เหล่านี้ได้กลายเป็นข้อจำกัดในการสร้างสรรค์ และเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของอาคารสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิมนั้น ไม่มีความน่าสนใจ ซึ่งรูปการเช่นนี้ ยังคงเกิดขึ้นกับอาคารการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศไทย นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน หากแต่ไม่ใช่กับ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หลังนี้…

Read Article →
Thesis : ศูนย์วัฒนธรรมมอญ อ.สังขละบุรี (นายอดิศักดิ์ อ้นเชิด)

Thesis : ศูนย์วัฒนธรรมมอญ อ.สังขละบุรี (นายอดิศักดิ์ อ้นเชิด)

ผมมีโอกาสได้ตรวจวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ ประมาณเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว โดยในขณะนั้นผมกำลังอยู่ในช่วงลาเรียนต่ออยู่ ซึ่งตอนแรกกะว่าจะไม่รับตรวจ แต่ด้วยนักศึกษาคนนี้ อดิศักดิ์ หรือ “อ๋า” เคยร่วมงานกับผมมาแล้ว เมื่อครั้งออกแบบ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า ที่ อ.แม่แจ่ม จากการร่วมงานในครั้งนั้น ผมสังเกตุเห็นว่าอ๋าเป็นคนที่สนใจการออกแบบแนวพื้นถิ่นประยุกต์เช่นเดียวกับผม เรียกได้ว่า “คอเดียวกัน” นอกจากนี้ยังมีทักษะการออกแบบสูงมาก โดยเฉพาะเซนส์เรื่องความงาม การใช้วัสดุ รวมทั้งการกะสเกลและขนาดองค์ประกอบต่างๆ เมื่ออ๋าสนใจที่จะทำวิทยานิพนธ์แนวนี้ ผมจึงสนับสนุน…

Read Article →
Book review : Ultra Low Tech Architecture

Book review : Ultra Low Tech Architecture

ครั้งหนึ่ง เสกสรร ศุขพิมาย หรือ “เสก” ยอดนักร้องและนักดนตรีมากฝีมือ ได้เคยให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง ถึงที่มาของชื่อวงของเขาว่า เกิดจากการที่เขาเห็นว่าคนในสังคมนี้พากันเชิดชูแต่คนรวยและมีสถานะทางสังคมสูง หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ไฮโซ” (High-Society) คนจนหรือคนระดับล่างมักไม่ได้รับการเหลียวแล ราวกับว่าไม่มีตัวตนในสังคม นั่นเองจึงกลายเป็นที่มาของชื่อวง “โลโซ” (Low-Society) ซึ่งเขาได้ตั้งขึ้นแบบ “กึ่งอำ-กึ่งประชด” สังคม ทั้งนี้ก็เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการมีตัวตนของคนระดับล่าง ซึ่งจะว่าไปแล้วคือคนส่วนใหญ่ของประเทศ และด้วยท่วงทำนองผสานกับเนื้อหาของเพลงที่เข้าถึงใจมหาชนในวงกว้าง จึงทำให้เพลงของวงโลโซเป็นมากกว่าแค่ความบันเทิง หากแต่เป็นเสมือนบทกวีที่บอกเล่าชีวิต…

Read Article →
Book review : The New Asia Pacific House

Book review : The New Asia Pacific House

หากหนังสือรวบรวมผลงานสถาปัตยกรรมคือ “สังเวียน” ให้เหล่าบรรดาสถาปนิกได้ขนไอเดียของตนออกมาประชันกัน หนังสือ The New Asia Pacific House เล่มนี้ คงเปรียบได้กับสังเวียนอันดุเดือดสำหรับดวลไอเดียการออกแบบบ้านพักอาศัย ของเหล่าบรรดาสถาปนิกแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ต่างพากันงัด “ไม้เด็ด” ออกมาห้ำหั่นกันบนสมรภูมิแห่งนี้อย่างชนิดที่ไม่มีใครยอมน้อยหน้าใคร ในช่วงหลายปีมานี้ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จัดเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ผลพวงจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลให้ภูมิภาคแห่งนี้ได้กลายสภาพเป็นเสมือนลานประลอง ให้บรรดาสถาปนิกมากหน้าหลายตาได้ “โชว์ของ” กันอย่างเต็มที่ ซึ่งมีทั้งที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแดนไกล และสถาปนิกภายในท้องถิ่นเอง…

Read Article →
Interview : รศ.อนุวิทย์ เจริญศุภกุล

Interview : รศ.อนุวิทย์ เจริญศุภกุล

ผมเคยมีโอกาสสัมภาษณ์ รศ.อนุวิทย์ เจริญศุภกุล ไว้ เมื่อครั้งที่ผมจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ช่วงประมาณปี พ.ศ.2547 ในประเด็นเรื่อง “สถาปนิกกับการรับใช้ชุมชน” แม้เวลาจะผ่านไปนานแล้ว แต่เมื่อผมย้อนกลับมาอ่านบทสัมภาษณ์นี้อีกครั้ง ก็พบว่า เนื้อหาของบทความยังคงร่วมสมัยอยู่ จึงได้นำมาลงไว้ ณ ที่นี้ เผื่อผู้อ่านท่านหนึ่งท่านใดจะได้แรงบันดาลใจจากบทความนี้เช่นเดียวกับผม สถาปนิกกับการรับใช้ชุมชน ท่ามกลางกระแสทุนนิยมอันเชี่ยวกราก ที่ไหลบ่าเข้ามาถาโถมสังคมไทยอยู่ในขณะนี้นั้น ทุกภาคทุกส่วนของสังคมต่างขานรับและดำเนินการตามกระแสนี้อย่างเคร่งครัด โดยสะท้อนออกมาทางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งด้านการศึกษา สำหรับในวงการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมนั้น…

Read Article →