Woodland Showroom

Woodland Showroom

หากมองกันแบบผิวเผิน ผลงานออกแบบปรับปรุงรูปด้าน (Façade) ให้กับโรงงานของบริษัท วูดแลนด์ จ.ปทุมธานี อาจเป็นแค่เพียงความพยายามในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของโรงงานไม้อัดเก่าแก่แห่งนี้ให้ดูทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้น แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้ง ถึงรายละเอียดของการคิดในแต่ละขั้นตอนการออกแบบ จะพบว่า ผลงานชิ้นนี้เป็นมากกว่าแค่งานออกแบบธรรมดาๆ เพราะสะท้อนถึงกระบวนการคิดแก้ปัญหาในหลายมิติอย่างครอบคลุม ผลงานชิ้นนี้ ได้รับการออกแบบโดย บริษัท โมโนเทลโล่ (MONOTELLO) จากโจทย์เบื้องต้นที่ได้รับจากเจ้าของโรงงาน ที่ต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์โรงงานเก่าแก่แห่งนี้ให้ทันสมัย โดยแบ่งเนื้องานที่จะทำการปรับปรุงออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1)ออกแบบป้ายชื่อโรงงานใหม่ให้ดูทันสมัย…

Read Article →
Food Bazaar

Food Bazaar

หลังจากได้รับโจทย์สำหรับงานปรับปรุงโซนร้านอาหาร (FoodCourt) ภายในศูนย์การค้าจังซีลอน (Jungceylon) จังหวัดภูเก็ต จากทางเจ้าของโครงการ สิ่งแรกที่ทางทีมงาน party / space / design ผู้รับหน้าที่ออกแบบนึกถึง คือ “สีสัน” และ “ความสนุกสนาน” ในแบบย่านการค้าของชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งได้พากันมาตั้งรกรากในภูเก็ตเมื่อหลายร้อยปีก่อน จากแรงบันดาลใจดังกล่าว โครงการออกแบบปรับปรุงฟู๊ดคอร์ทแห่งนี้จึงเริ่มต้นขึ้น ภายใต้แนวคิด “Contemporary Chinese Chic”…

Read Article →
KAZE JAPANESE RESTAURANT

KAZE JAPANESE RESTAURANT

ด้วยความที่สภาพแวดล้อมของย่านธุรกิจกลางซอยทองหล่อ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้าน KAZE นั้น เต็มไปด้วยองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะยุ่งเหยิง ทั้งจากสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่อยู่โดยรอบ เหล่านี้ได้กลายเป็นโจทย์สำคัญให้ party / space / studios ผู้ออกแบบตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งนี้ เลือกที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างออกไป ด้วยการลดทอนรายละเอียดขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น จนเกิดเป็นอาคารกล่องสีขาวรูปทรงเรียบง่าย แตกต่างจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอย่างชัดเจน กล่องสีขาวขนาดกะทัดรัดหลังนี้ ถูกปรับปรุงจากอาคารเดิมซึ่งเป็นอาคารแถวความสูง 3 ชั้น โดยร้านอาหารแห่งนี้ตั้งอยู่คูหาริมสุด ผู้ออกแบบได้รื้อผนังด้านหน้าอาคารออกทั้ง 3 ชั้น…

Read Article →
Glass House

Glass House

จากความต้องการเบื้องต้นของทางเจ้าของอาคาร ซึ่งต้องการส่วนเสริมมุมมองให้กับอาคารสินธร จากนั้นทาง Office AT ซึ่งเป็นผู้รับหน้าที่ออกแบบ ได้ทำหน้าที่แปรความต้องการเบื้องต้นนี้ ให้กลายเป็นผลงานออกแบบ ซึ่งผลงานที่ได้คือ Glass House อาคารที่จะกลายเป็น “Icon” สำหรับสร้างหน้าตาใหม่ให้กับอาคารสินธร อาคารเก่าแก่ริมถนนวิทยุแห่งนี้ ภายใน Glass House ประกอบด้วยร้านอาหารระดับหรูพร้อมชั้นลอยขนาดประมาณ 200 ตารางเมตร จำนวน 4 ร้านและร้านขนาดเล็กอีก 1…

Read Article →
ผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ แต่พฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้น ล้วนถูกกำหนดและชี้นำจาก “สภาพแวดล้อม” ที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ในหลายๆวาระ “สถาปัตยกรรม” ซึ่งถือเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้ถูกใช้เป็น “เครื่องมือ” ในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ภายใต้สภาพแวดล้อม ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร และตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชิ้นสำคัญของการใช้การออกแบบทางกายภาพ เป็นกลไกในการกำหนดพฤติกรรมของผู้ใช้งานนั้น ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หากใครได้มีโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ย่อมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของสภาพแวดล้อม ที่ผ่านการจัดการมาเป็นอย่างดีโดยมี “ยุทธศาสตร์” ที่เป็นระบบ…

Read Article →
สถาบันคึกฤทธิ์

สถาบันคึกฤทธิ์

อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งของการออกแบบอาคารไทยร่วมสมัย คือการยึดติดกับภาพลักษณ์ของความเป็นไทยแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็น หลังคาทรงจั่ว เสาสูง การวางผังแบบสมมาตร รวมทั้งส่วนประดับลวดลายไทย ซึ่งเป็นภาพความเป็นไทยที่ถูก “แช่แข็ง” เอาไว้มาตั้งแต่อดีต จนทำให้สถาปนิกนักออกแบบจำนวนมาก พากันยึดถือเป็นตัวแทนของความเป็นไทย ผลงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยจำนวนมาก จึงสลัดตัวเองไม่หลุดจากภาพลักษณ์เหล่านั้น และกลายเป็นเสมือน “กำแพง” ขนาดใหญ่ ที่ท้าทายให้เหล่าบรรดานักออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ต้องก้าวข้ามไปให้จงได้ และหนึ่งในชิ้นงานซึ่งก้าวข้ามกำแพงนั้นมาได้ คือ อาคารสถาบันคึกฤทธิ์ แห่งนี้ สถาบันคึกฤทธิ์ สร้างขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ…

Read Article →
Zense

Zense

ผลพวงจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่แยกราชประสงค์ ในปี พ.ศ. 2553 ได้ทำให้ Zense ภัตตาคารอาหารสุดหรูแห่งห้างสรรพสินค้าเซน อาคารเซนทรัลเวิลด์ ต้องปิดปรับปรุงไปช่วงระยะหนึ่ง หลังจากนั้นไม่นาน Zense ได้กลับมาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ร้านอาหารและบาร์กลางเมืองแห่งนี้ ได้กลับมาเป็นที่นิยมของชาวเมืองหลวงอีกครั้ง และยิ่งเมื่อชื่อของสถาปนิกผู้ออกแบบคือ อมตะ หลูไพบูลย์ แห่ง Department of Architecture ด้วยแล้ว ยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่า ภาพลักษณ์ใหม่ของการกลับมาครั้งนี้จะต้องไม่ธรรมดาแน่นอน งานออกแบบภายในของ…

Read Article →
Phutthamonthon House

Phutthamonthon House

เมื่อมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่ค่อนข้างเรียบง่ายและตรงไปตรงมาตามภาษาของสถาปัตยกรรมโมเดิร์น อาจทำให้ผู้ที่พบเห็นพากันคิดว่า รูปร่างและรูปทรงของ Phutthamonthon House หลังนี้ น่าจะมีที่มาที่ไม่ซับซ้อนและเรียบง่าย ไม่แตกต่างจากรูปลักษณ์ที่ปรากฏมากนัก หากแต่เมื่อพิจารณาให้ลึกในรายละเอียดกระบวนการออกแบบจะพบว่า กว่าที่รูปลักษณ์ภายนอกจะออกมาอย่างที่ปรากฏนั้น ผู้ออกแบบต้องเผชิญกับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหลายประการ ประการแรก อาคารหลังนี้เป็นส่วนผสมของฟังก์ชั่นหลากหลายประเภทที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ทั้งบ้านพักอาศัย โรงงาน และหอพักคนงาน ประการที่สอง ฟังก์ชั่นทั้งหมด ต้องถูกบีบอัดอยู่ภายในที่ดินขนาดจำกัด และประการสุดท้าย อาคารขนาดใหญ่หลังนี้จะต้องไม่สร้างทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อชุมชนรอบข้าง จากความท้าทายทั้ง 3 ประการข้างต้น ได้ทำให้…

Read Article →
บ้านสวนมุก

บ้านสวนมุก

ด้วยความที่โครงการรีสอร์ท บ้านสวนมุก ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความงดงาม จากการเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ทำไร่สัปปะรด แทรกด้วยพันธุ์ไม้สวนอื่นๆ เช่น มะพร้าว มะม่วง รวมทั้งวัชพืชตามธรรมชาติ ที่ขึ้นอยู่ร่วมกัน ทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้  บริษัท สถาปนิก สุข (SOOK Architects) ออกแบบรีสอร์ทแห่งนี้ โดยให้ความสำคัญกับ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” ของย่านที่ตั้ง เพื่อให้ผู้ที่มาเยือนสามารถสัมผัสถึงความงามอันมีเสน่ห์ของสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ บนที่ดินขนาด 46 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินราว…

Read Article →
Food Villa Market

Food Villa Market

นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน “ตลาด” คือพื้นที่สำคัญที่เป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆ ทั้งการค้าขายแลกเปลี่ยน การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ของผู้คนภายในเมือง ตลาดจึงเป็นเสมือนภาชนะขนาดใหญ่ที่บรรจุเรื่องราวของเมืองนั้นๆ เอาไว้ ดังนั้น ตลาดในเมืองหรือชุมชนแห่งใดก็ตาม ย่อมสามารถเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและเป็นไปของผู้คนในเมืองหรือชุมชนนั้นๆ ได้ เช่นเดียวกับ Food Villa Market ตลาดรูปแบบสมัยใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับจับจ่ายใช้สอยเช่นเดียวกับตลาดทั่วไปแล้ว เรื่องราวของตลาดแห่งนี้ยังสามารถบอกเล่าพัฒนาการและวิถีชีวิตของผู้คนในแถบย่านถนนราชพฤกษ์ได้เป็นอย่างดี ตลาด Food Villa Market นั้น…

Read Article →