บ้านล้อมไม้ ไร่ทอสี

บ้านล้อมไม้ ไร่ทอสี

ด้วยวิถีชีวิตเมืองที่เร่งรีบ ทำให้ชาวเมืองจำนวนมากต่างโหยหาที่จะหลีกหนีไปจากบรรยากาศอันสับสนวุ่นวายของเมืองใหญ่ เพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายในแถบนอกเมือง กลายเป็นที่มาของการสร้างบ้านพักตากอากาศไว้ตามเขตชานเมืองและชนบทรอบนอก ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ ได้เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย และยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง บ้านล้อมไม้ แห่งไร่ทอสี ที่ถือเป็นผลพวงจากปรากฏการณ์เดียวกันนี้เช่นกัน บ้านล้อมไม้ ไร่ทอสี เป็นบ้านพักอาศัย ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการหมู่บ้านไร่ทอสี ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จากความต้องการของเจ้าของบ้าน ที่ต้องการบ้านพักอาศัยสำหรับให้ครอบครัวไว้พักผ่อนในวันหยุด ทาง บริษัทสถาปนิก สุข (SO OK Architects)…

Read Article →
The Opus

The Opus

โครงการ The Opus เกิดขึ้นมาจากความต้องการของเจ้าของอาคาร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนด้านภายนอกอาคารสำนักงานให้เช่าสูง 7 ชั้นหลังหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยทองหล่อ 10 ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โปรแกรมการออกแบบอาคาร นอกจากจะปรับรูปด้านภายนอกให้ดูทันสมัยแล้ว ยังมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานบางส่วน จากเดิมที่พื้นที่อาคารทั้ง 7 ชั้น ถูกใช้เพื่อเป็นสำนักงานเพียงอย่างเดียว ในครั้งนี้พื้นที่ 3 ชั้นแรกถูกเปลี่ยนให้เป็นส่วนของร้านอาหารและร้านค้าย่อย เพื่อให้ตอบรับกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ สะท้อนถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนชั้น 4 ถึงชั้น…

Read Article →
Kenkoon Ex

Kenkoon Ex

Kenkoon Ex คือโครงการออกแบบปรับปรุงโรงงานของบริษัท Kenkoon บริเวณซอยพัฒนาการ 20 ให้กลายเป็นสำนักงานและ Showroom แห่งใหม่ของบริษัท เพื่อทดแทน Showroom แห่งเดิมซึ่งได้หมดสัญญาเช่าลง โจทย์หลักที่ทาง VaSLab Architecture ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ได้รับในการปรับปรุงสำนักงานแห่งใหม่นี้คือ เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ให้กับโรงงานหลังเดิม ที่มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม ซึ่งภาพลักษณ์ดังกล่าว ได้ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของบริษัท ที่เน้นความทันสมัย และเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ในการปรับปรุงครั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ถูกให้ความสำคัญมาเป็นลำดับแรกคือ…

Read Article →
Woodland Showroom

Woodland Showroom

หากมองกันแบบผิวเผิน ผลงานออกแบบปรับปรุงรูปด้าน (Façade) ให้กับโรงงานของบริษัท วูดแลนด์ จ.ปทุมธานี อาจเป็นแค่เพียงความพยายามในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของโรงงานไม้อัดเก่าแก่แห่งนี้ให้ดูทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้น แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้ง ถึงรายละเอียดของการคิดในแต่ละขั้นตอนการออกแบบ จะพบว่า ผลงานชิ้นนี้เป็นมากกว่าแค่งานออกแบบธรรมดาๆ เพราะสะท้อนถึงกระบวนการคิดแก้ปัญหาในหลายมิติอย่างครอบคลุม ผลงานชิ้นนี้ ได้รับการออกแบบโดย บริษัท โมโนเทลโล่ (MONOTELLO) จากโจทย์เบื้องต้นที่ได้รับจากเจ้าของโรงงาน ที่ต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์โรงงานเก่าแก่แห่งนี้ให้ทันสมัย โดยแบ่งเนื้องานที่จะทำการปรับปรุงออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1)ออกแบบป้ายชื่อโรงงานใหม่ให้ดูทันสมัย…

Read Article →
Food Bazaar

Food Bazaar

หลังจากได้รับโจทย์สำหรับงานปรับปรุงโซนร้านอาหาร (FoodCourt) ภายในศูนย์การค้าจังซีลอน (Jungceylon) จังหวัดภูเก็ต จากทางเจ้าของโครงการ สิ่งแรกที่ทางทีมงาน party / space / design ผู้รับหน้าที่ออกแบบนึกถึง คือ “สีสัน” และ “ความสนุกสนาน” ในแบบย่านการค้าของชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งได้พากันมาตั้งรกรากในภูเก็ตเมื่อหลายร้อยปีก่อน จากแรงบันดาลใจดังกล่าว โครงการออกแบบปรับปรุงฟู๊ดคอร์ทแห่งนี้จึงเริ่มต้นขึ้น ภายใต้แนวคิด “Contemporary Chinese Chic”…

Read Article →
KAZE JAPANESE RESTAURANT

KAZE JAPANESE RESTAURANT

ด้วยความที่สภาพแวดล้อมของย่านธุรกิจกลางซอยทองหล่อ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้าน KAZE นั้น เต็มไปด้วยองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะยุ่งเหยิง ทั้งจากสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่อยู่โดยรอบ เหล่านี้ได้กลายเป็นโจทย์สำคัญให้ party / space / studios ผู้ออกแบบตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งนี้ เลือกที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างออกไป ด้วยการลดทอนรายละเอียดขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น จนเกิดเป็นอาคารกล่องสีขาวรูปทรงเรียบง่าย แตกต่างจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอย่างชัดเจน กล่องสีขาวขนาดกะทัดรัดหลังนี้ ถูกปรับปรุงจากอาคารเดิมซึ่งเป็นอาคารแถวความสูง 3 ชั้น โดยร้านอาหารแห่งนี้ตั้งอยู่คูหาริมสุด ผู้ออกแบบได้รื้อผนังด้านหน้าอาคารออกทั้ง 3 ชั้น…

Read Article →
Glass House

Glass House

จากความต้องการเบื้องต้นของทางเจ้าของอาคาร ซึ่งต้องการส่วนเสริมมุมมองให้กับอาคารสินธร จากนั้นทาง Office AT ซึ่งเป็นผู้รับหน้าที่ออกแบบ ได้ทำหน้าที่แปรความต้องการเบื้องต้นนี้ ให้กลายเป็นผลงานออกแบบ ซึ่งผลงานที่ได้คือ Glass House อาคารที่จะกลายเป็น “Icon” สำหรับสร้างหน้าตาใหม่ให้กับอาคารสินธร อาคารเก่าแก่ริมถนนวิทยุแห่งนี้ ภายใน Glass House ประกอบด้วยร้านอาหารระดับหรูพร้อมชั้นลอยขนาดประมาณ 200 ตารางเมตร จำนวน 4 ร้านและร้านขนาดเล็กอีก 1…

Read Article →
Interview : D2D ประตูจากเศษไม้สนมีตา

Interview : D2D ประตูจากเศษไม้สนมีตา

ประตูไม้สนจากเศษไม้มีตา แบรนด์ D2D ถือเป็นอีกเคสหนึ่ง ที่ผมได้เก็บเป็นข้อมูลเพื่อมาใช้ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลังจากได้คุยกับ คุณสมเกียรติ ปางโสภณ หรือ พี่สมเกียรติ ผู้ริเริ่มพัฒนา ยิ่งได้แนวคิดและประเด็นที่น่าสนใจ จึงนำมาลงเผยแพร่ไว้ เผื่อใครที่สนใจจะทำงานลักษณะนี้ จะได้มีแรงบันดาลใจ อยากให้ช่วยเล่าที่มาของแรงบันดาลใจของการนำเศษไม้สนมาทำประตูครับ ไอดอลของผมก็คือ อาจารย์สิงห์ อินทรชูโต เรื่องของการนำเศษวัสดุมาใช้อย่างสมเหตุสมผล อย่างมีคุณค่า ไอดอลอีกคนของผมก็คือ คุณตัน โออิชิ (อิชิตัน)…

Read Article →
Interview : V-WAN ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อัด

Interview : V-WAN ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อัด

ในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ผมกำลังทำอยู่นั้น ผมทำเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมวัสดุ “อัพไซเคิล” ในประเทศไทย ผมเลยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลายๆ ท่าน ที่มีการนำเศษวัสดุเหลือใช้ มาพัฒนาเป็นวัสดุชนิดใหม่ หนึ่งในชิ้นงานที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ V-WAN ที่เกิดจากการนำเศษไม้ไผ่มาอัดเป็นแผ่น โดยเป็นผลงานของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม บ้านสามัคคีธรรม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผมเลยนำส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ที่ผมได้สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่ลาวัลย์ มะเจียกจร ผู้ใหญ่บ้านและผู้ริเริ่มโครงการนี้ มาเผยแพร่ เผื่อมีใครสนใจ ที่มาของชื่อ…

Read Article →
ผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ แต่พฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้น ล้วนถูกกำหนดและชี้นำจาก “สภาพแวดล้อม” ที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ในหลายๆวาระ “สถาปัตยกรรม” ซึ่งถือเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้ถูกใช้เป็น “เครื่องมือ” ในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ภายใต้สภาพแวดล้อม ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร และตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชิ้นสำคัญของการใช้การออกแบบทางกายภาพ เป็นกลไกในการกำหนดพฤติกรรมของผู้ใช้งานนั้น ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หากใครได้มีโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ย่อมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของสภาพแวดล้อม ที่ผ่านการจัดการมาเป็นอย่างดีโดยมี “ยุทธศาสตร์” ที่เป็นระบบ…

Read Article →