The Opus

The Opus

โครงการ The Opus เกิดขึ้นมาจากความต้องการของเจ้าของอาคาร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนด้านภายนอกอาคารสำนักงานให้เช่าสูง 7 ชั้นหลังหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยทองหล่อ 10 ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โปรแกรมการออกแบบอาคาร นอกจากจะปรับรูปด้านภายนอกให้ดูทันสมัยแล้ว ยังมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานบางส่วน จากเดิมที่พื้นที่อาคารทั้ง 7 ชั้น ถูกใช้เพื่อเป็นสำนักงานเพียงอย่างเดียว ในครั้งนี้พื้นที่ 3 ชั้นแรกถูกเปลี่ยนให้เป็นส่วนของร้านอาหารและร้านค้าย่อย เพื่อให้ตอบรับกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ สะท้อนถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนชั้น 4 ถึงชั้น 7 เป็นสำนักงานให้เช่าเช่นเดิม

VaSLab Architecture ผู้ออกแบบ ได้หยิบยืมภาพลักษณ์ของ “หน้ากากกันแก๊สพิษ” มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบปรับปรุงครั้งนี้ โดยมิได้หยิบยืมรูปร่างหรือรูปฟอร์มมาแบบตรงไปตรงมา หากแต่ได้นำมาพลิกแพลง ผ่านกระบวนการตีความ เชิงอุปมา-อุปมัย ซึ่งผู้ออกแบบได้ตีความว่า หน้ากากนั้น ให้ความรู้สึกถึงการ ปกป้อง และป้องกันผู้ที่สวมใส่ จากมลพิษรอบนอก ซึ่งในการออกแบบได้ถ่ายทอดแนวคิดนี้ออกมาในรูปของ รูปด้านหน้าของอาคาร ที่ถูกห่อหุ้มด้วยผนังกระจก สะท้อนถึงความเป็นหน้ากากที่ปกป้องตัวอาคารจากสภาพแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้รูปลักษณ์ที่โดดเด่นอีกประการของ หน้ากากกันแก๊สพิษ คือการมีที่กรองอากาศ สำหรับกรองอากาศหรือควันพิษ ซึ่งผู้ออกแบบได้สะท้อนแนวคิดนี้ ผ่านการใช้วัสดุแผ่นเหล็กเจาะรู บริเวณส่วนหน้าของผนังกระจก ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของความเป็นหน้ากากกันแก๊สพิษให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ffdyf

นอกจากการเลือกใช้วัสดุเพื่อสื่อถึงความทันสมัยแล้ว ในการออกแบบรูปด้านของอาคาร ยังเน้นการใช้เส้นทแยงและเส้นเฉียงเป็นหลัก เพื่อสื่อถึงความโฉบเฉี่ยว โดยที่แนวของเส้นทแยงเหล่านี้ ยังตอบรับกับมุมมองหลักที่คนภายนอกจะมองมายังตัวอาคาร ทำให้ตัวอาคารดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ผู้ออกแบบได้จงใจให้ผนังใหม่คลุมอาคารเพียงบางส่วน โดยเหลือส่วนของอาคารเดิมที่ไม่ได้ถูกคลุมด้วยผนังกระจกเอาไว้ เพื่อให้ผู้ที่พบเห็น รับรู้ได้ถึงส่วนที่เป็นตัวอาคารเดิม แสดงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเก่า ที่มีอยู่เดิม และสิ่งใหม่ ที่ได้สร้างเพิ่มเข้าไป

ด้วยความที่ผนังภายนอกของอาคารเป็นกระจก ทำให้ผู้ที่อยู่ภายใน สามารถมองทะลุออกมาภายนอกได้ เกิดความเชื่อมโยงทางสายตาระหว่างคน กับสิ่งแวดล้อมภายนอก ผนังกระจกยังมีการเปิดช่องเปิดบางส่วน ที่สัมพันธ์กับช่องเปิดของอาคารเดิม รวมทั้งในส่วนของตะแกรงเหล็กเจาะรูบริเวณด้านหน้า ซึ่งถูกใช้เป็นที่ระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ

นอกจากนี้ ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูทันสมัย ยังได้ซ่อนประโยชน์ใช้สอยเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น บันไดทางขึ้นบริเวณด้านข้างของอาคารที่ได้ทำเพิ่มขึ้นมา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอาคารชั้นสองซึ่งเป็นศูนย์รวมของร้านค้า นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม ลิฟท์แก้ว ไว้บริเวณกึ่งกลางของรูปด้าน แต่ได้ออกแบบให้กลมกลืนไปกับผนังใหม่ของอาคาร หน้ากากใหม่ของอาคาร The Opus แห่งนี้ จึงสามารถตอบโจทย์ในการออกแบบได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย ความงามจากรูปร่าง-รูปทรง และประโยชน์ใช้สอย ที่ผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว

efde

Untitled-1

Comments

comments