Book review : The New Asia Pacific House

Book review : The New Asia Pacific House

หากหนังสือรวบรวมผลงานสถาปัตยกรรมคือ “สังเวียน” ให้เหล่าบรรดาสถาปนิกได้ขนไอเดียของตนออกมาประชันกัน หนังสือ The New Asia Pacific House เล่มนี้ คงเปรียบได้กับสังเวียนอันดุเดือดสำหรับดวลไอเดียการออกแบบบ้านพักอาศัย ของเหล่าบรรดาสถาปนิกแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ต่างพากันงัด “ไม้เด็ด” ออกมาห้ำหั่นกันบนสมรภูมิแห่งนี้อย่างชนิดที่ไม่มีใครยอมน้อยหน้าใคร

ในช่วงหลายปีมานี้ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จัดเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ผลพวงจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลให้ภูมิภาคแห่งนี้ได้กลายสภาพเป็นเสมือนลานประลอง ให้บรรดาสถาปนิกมากหน้าหลายตาได้ “โชว์ของ” กันอย่างเต็มที่ ซึ่งมีทั้งที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแดนไกล และสถาปนิกภายในท้องถิ่นเอง สถาปัตยกรรมในภูมิภาคนี้จึงมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งสถาปัตยกรรมแบบประเพณีดั้งเดิม และสถาปัตยกรรมนำเข้า ที่ได้รับอิทธิพลจากภูมิปัญญาตะวันตก รวมทั้งสถาปัตยกรรม “ลูกผสม” อันเป็นสถาปัตยกรรมสายพันธุ์ใหม่ ที่เกิดจากการผสมกลมกลืนกันระหว่างสถาปัตยกรรมทั้ง 2 สายพันธุ์ข้างต้น

IMG_1607

ตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมที่เป็นผลลัพธ์ จากการปะทะสังสรรค์กันระหว่างภูมิปัญญา 2 ขั้ว ทั้งของตะวันตกและตะวันออก ได้ถูกนำมาบรรจุอยู่ภายในเล่ม ซึ่งประกอบไปด้วยบ้านพักอาศัยสายพันธุ์ใหม่มากหน้าหลายตา จาก 5 ประเทศที่เป็น “หัวแถว” ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในย่านนี้ อันได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย โดยทั้งหมดถือเป็นตัวแทนของสถาปนิกเมล็ดพันธุ์ใหม่แห่งภูมิภาค ที่ได้นำเสนอและทดลองไอเดียใหม่ๆ จนเกิดเป็นงานสถาปัตยกรรมใหม่ที่ได้รับการขัดเกลามาอย่างลงตัว ภายใต้บริบททางสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของภูมิภาคแห่งนี้ ผลงานทุกๆชิ้นล้วนแสดงถึงความเฉพาะตัวอันมีเอกลักษณ์ ที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์ทางการออกแบบของผู้ออกแบบเอง รวมทั้งการสนองความต้องการทางด้านประโยชน์ใช้สอย และบริบททางสภาพแวดล้อมทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศของย่านเอเชีย-แปซิฟิก

ข้อจำกัดทางด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศ ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขสำคัญในการออกแบบ และปรากฏตัวอยู่ในรูปของการแก้ปัญหา ซึ่งรูปแบบของการแก้ปัญหาในแต่ละกรณีนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันเสมอไป บางชิ้นงานมีการแก้ปัญหาแบบ “ตรงไปตรงมา” ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในขณะที่อีกหลายชิ้นงานมีการแก้ปัญหาแบบไม่ตรงไปตรงมา โดยการใส่ “ลูกเล่น” ในการออกแบบเข้าไป อันนำมาซึ่งผลลัพธ์รูปแบบใหม่ๆที่มีความน่าสนใจ ผลงานทุกๆชิ้นภายในเล่ม จึงเป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงถึงวิธีการแก้ปัญหาอันหลากหลาย อันแสดงถึงความเป็นภูมิภาคที่อุดมไปด้วยภูมิปัญญาได้อย่างดียิ่ง

IMG_1608

ผลงานส่วนใหญ่ที่นำมาแสดง ล้วนได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกในประเทศที่งานชิ้นนั้นๆตั้งอยู่ หลายชิ้นงานถูกออกแบบโดยสถาปนิกท้องถิ่นที่ไปร่ำเรียนจากประเทศตะวันตก และได้นำ “รูปแบบ” และ “วิธีคิด” ที่ได้จากการร่ำเรียนมาทดลองทำจริง ทำให้หลายๆชิ้นงานมีกลิ่นอายของความเป็นตะวันตกอยู่มาก ในขณะที่บางชิ้นงานมีการนำองค์ประกอบเก่าๆ มาเล่าในภาษาใหม่ จนเกิดเป็นภาษาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่มีทั้งกลิ่นอายแบบตะวันตกและตะวันออกอบอวลคลุ้งคละกันไป

เมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว งานทุกๆชิ้นได้แสดงให้เห็นพัฒนาการของแนวคิดรูปแบบใหม่ๆที่ก่อกำเนิดขึ้น ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวระรอกล่าสุดของงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของภูมิภาคแห่งนี้ อันสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของภูมิภาคที่ร่ำรวยความหลากหลายแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

IMG_1609

 

Comments

comments