เกี่ยวกับ Web

pic1

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา โดยนำบทความของผมที่เคยตีพิมพ์ตามนิตยสาร และวารสาร ต่างๆ มารวบรวมไว้ สำหรับให้นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจงานออกแบบต่างๆ ได้เข้ามาค้นคว้า หาความรู้ และแรงบันดาลใจ

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้ จะเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงความรู้ ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนในวงกว้าง และถ้าเว็บไซต์นี้จะพอมีประโยชน์อยู่บ้าง ผมขอยกความดีความชอบนี้ให้กับ ครูบาอาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่อบรมสั่งสอนผมมา ตลอดจนสถาปนิกเจ้าของผลงานชิ้นต่างๆ ที่ผมได้สนทนาด้วย รวมทั้งที่ไม่ได้สนทนาด้วยโดยตรง แต่ศึกษาผ่านงานออกแบบ ที่ทำให้ผมได้ความรู้เพิ่มขึ้น ผมจึงถือว่าคุณเปรียบเสมือนครูของผมด้วยเช่นกัน

บทความทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ จักรสิน น้อยไร่ภูมิ (นอกจากมีการระบุไว้) อนุญาตให้เผยแพร่ในกรณีที่ระบุ URL ชัดเจนว่ามาจาก http://malangphoo.com/ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเป็นการส่วนตัว

Leave a Reply