ชีวิตหนุกหนานของ จารย์ถาปัด # 10 : เรียนเชิญ ประชุม / อบรม / สัมมนา

February 3, 2016 | Categories: สัพเพเหระ

เรื่องสั้นชุดนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงบางส่วน ตัวละครทุกตัว และสถานที่ที่ปรากฏในเรื่อง เป็นเพียงจินตนาการของผู้เขียน “แมลงภู่” ในเรื่อง เป็นคนละคนกับ “แมลงภู่” ตัวจริง ตอนที่ 10 : เรียนเชิญ ประชุม / อบรม / สัมมนา ผลพวงอย่างหนึ่งจากระบบประกันคุณภาพ ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในมหาวิทยาลัยของผมคือ กิจกรรมประเภท ประชุม อบรม และสัมมนา นั้นมีเยอะมาก พอๆ กับอีเว้นท์เปิดตัวสินค้า…

ชีวิตหนุกหนานของ จารย์ถาปัด # 14 : เทคนิคการ Comment งานขั้นเทพ สำหรับอาจารย์

February 3, 2016 | Categories: สัพเพเหระ

เรื่องสั้นชุดนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงบางส่วน ตัวละครทุกตัว และสถานที่ที่ปรากฏในเรื่อง เป็นเพียงจินตนาการของผู้เขียน “แมลงภู่” ในเรื่อง เป็นคนละคนกับ “แมลงภู่” ตัวจริง ตอนที่ 14 : เทคนิคการ Comment งานขั้นเทพ สำหรับอาจารย์ ในอดีต เมื่อครั้งที่ผมยังเป็นนักศึกษาอยู่นั้น เวลาขึ้นพรีเซนต์งานแต่ละครั้งผมจะรู้สึกว่า เป็นอาจารย์นี่แม่งสบายว่ะ ไม่ต้องทำอะไร มาถึงก็มาติๆๆ เสร็จแล้วก็ไป เหมือนไม่ต้องใช้ทักษะหรือความรู้อะไรมากมาย แต่เมื่อผมได้มาเป็นอาจารย์เองแล้วนั้น ผมกลับพบว่าสิ่งที่ผมคิดไว้นั้นผิดถนัด การทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจงานนักศึกษา…

ชีวิตหนุกหนานของ จารย์ถาปัด # 13 : เทคนิคการ Jury งานขั้นเทพ สำหรับนักศึกษา

February 3, 2016 | Categories: สัพเพเหระ

เรื่องสั้นชุดนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงบางส่วน ตัวละครทุกตัว และสถานที่ที่ปรากฏในเรื่อง เป็นเพียงจินตนาการของผู้เขียน “แมลงภู่” ในเรื่อง เป็นคนละคนกับ “แมลงภู่” ตัวจริง ตอนที่ 13 : เทคนิคการ Jury งานขั้นเทพ สำหรับนักศึกษา แม้ว่าการส่งโปรเจคจะเป็นเหมือนการปลดภาระและพันธนาการต่างๆ ที่คอยกักขังนักศึกษา ไม่ได้ให้ใช้ชีวิตอย่างวัยรุ่นทั่วไป มาตลอดร่วม 2 เดือน แต่ก็ใช่ว่านักศึกษาจะใช้เวลาช่วงหลังจากส่งโปรเจคนี้ลั้ลลา หรือเริงร่าได้อย่างเต็มที่ เพราะด่านหินต่อไปที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเจอนั่นคือ การพรีเซนต์งานต่อหน้าคณะกรรมการ ตามธรรมเนียมการตรวจงานของคณะสถาปัตย์…

ชีวิตหนุกหนานของ จารย์ถาปัด # 12 : โกลาหลวันส่งงาน

February 3, 2016 | Categories: สัพเพเหระ

เรื่องสั้นชุดนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงบางส่วน ตัวละครทุกตัว และสถานที่ที่ปรากฏในเรื่อง เป็นเพียงจินตนาการของผู้เขียน “แมลงภู่” ในเรื่อง เป็นคนละคนกับ “แมลงภู่” ตัวจริง ตอนที่ 12 : โกลาหลวันส่งงาน หลังจากเหล่าบรรดานักศึกษาได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับโปรเจคมาระยะหนึ่ง ผ่านการทำแบบ ตรวจแบบ ล้มแบบ แก้แบบ อยู่หลายต่อหลายครั้ง ทีนี้ก็มาถึงด่านสุดท้ายของการทำโปรเจค นั่นคือ การส่งงาน วันส่งงาน ของคณะอื่นๆ เป็นยังไงผมไม่ทราบ แต่สำหรับคณะสถาปัตย์แล้ว…

ชีวิตหนุกหนานของ จารย์ถาปัด # 11 : โปรเจคที่รัก

February 3, 2016 | Categories: สัพเพเหระ

เรื่องสั้นชุดนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงบางส่วน ตัวละครทุกตัว และสถานที่ที่ปรากฏในเรื่อง เป็นเพียงจินตนาการของผู้เขียน “แมลงภู่” ในเรื่อง เป็นคนละคนกับ “แมลงภู่” ตัวจริง ตอนที่ 11 : โปรเจคที่รัก ด้วยความที่ศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมนั้น มีความคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างศาสตร์ 2 ศาสตร์ คือทั้งด้านที่เป็นวิทยาศาสตร์ ที่ว่าด้วยเหตุผล และด้านศิลปะ ที่เกี่ยวกับเรื่องสุนทรียะ จึงทำให้ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นี้ มีวิชาเรียนที่หลากหลาย ทั้งวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ วิชาด้านองค์ประกอบศิลป์ วิชาว่าด้วยวัสดุและการก่อสร้าง ฯลฯ…

Lecturer @ KMUTNB

February 1, 2016 | Categories: กิจกรรม

ช่วงเทอมต้นของปีการศึกษา 2558 (ช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน) ผมได้รับโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามา คือได้รับเชิญให้เป็น อาจารย์พิเศษ ที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในรายวิชา การออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainability Design) ให้กับนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 4 ถือเป็นครั้งแรกที่ผมได้เป็น อาจารย์พิเศษนอกมหาวิทยาลัยตัวเอง และสอนทั้งเทอม เป็นความท้าทายมากๆ สาเหตุที่ตัดสินใจรับ นอกจากจะเพราะสนิทกับ…

Lecture @ KMITT : A Brief History of GREEN Architecture

February 1, 2016 | Categories: กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ผมมีโอกาสได้ไปบรรยายที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นครั้งแรก โดยบรรยายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในรายวิชา Thesis Preparation ในหัวข้อ “A Brief History of GREEN Architecture” ซึ่งจะว่าด้วยเรื่องความเป็นมาของสถาปัตยกรรมที่มีแนวคิดในการออกแบบที่อิงอยู่กับสิ่งแวดล้อม หรือที่มักจะรู้จักกันในชื่อ “สถาปัตยกรรมเขียว” (Green Architecture)…

Hacienda Community House

การออกแบบสถาปัตยกรรมที่มี “ความกลมกลืน” กับสภาพแวดล้อม ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สถาปนิกทุกคนต่างรับรู้และตระหนักเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อสถาปัตยกรรมที่จะทำการออกแบบนั้น ต้องตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม หากแต่ ด้วยความที่ ความกลมกลืน นั้นเป็นเพียงแนวคิดที่เป็นนามธรรม การสร้างให้เกิดความกลมกลืนจึงไม่มีสูตรสำเร็จ ในขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อแปรแนวคิดนี้เป็นรูปธรรม จึงเปิดโอกาสให้สถาปนิกแต่ละคนได้ตีความอย่างกว้างขวาง โดยที่ความกลมกลืนของแต่ละคนย่อมมีระดับ และวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งโครงการ Hacienda Community House ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของสถาปัตยกรรม ที่ได้รับการออกแบบโดยพยายามมุ่งไปให้ถึงความกลมกลืนดังกล่าว Hacienda Community House ตั้งอยู่ในเมืองซานตา…

Naman Pure Spa

บทเรียนสำคัญที่สถาปนิกและนักออกแบบในยุคปัจจุบัน ได้เรียนรู้มาจากความผิดพลาดของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ หรือ สถาปัตยกรรมโมเดิร์น (Modern) ตั้งแต่หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมาคือ สถาปัตยกรรมนั้นไม่อาจตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยตัดขาดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างได้ บทเรียนสำคัญนี้ได้ส่งผลให้แนวทางของสถาปัตยกรรมทั่วโลกภายหลังจากยุคโมเดิร์นเป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลงไป จากสถาปัตยกรรมที่ตัดขาดตัวเองออกจากสภาพแวดล้อม มาสู่ทิศทางของสถาปัตยกรรมที่มีการนำเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมและธรรมชาติเข้ามามีอิทธิพลในการสร้างรูปร่าง-รูปทรงของสถาปัตยกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาคาร Naman Pure Spa ถือเป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมอีกชิ้นหนึ่ง จากความเคลื่อนไหวสำคัญดังกล่าว Naman Pure Spa ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง แถบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก บริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนาม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ…

Food Villa Market

February 1, 2016 | Categories: บทความตีพิมพ์, art4d

นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน “ตลาด” คือพื้นที่สำคัญที่เป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆ ทั้งการค้าขายแลกเปลี่ยน การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ของผู้คนภายในเมือง ตลาดจึงเป็นเสมือนภาชนะขนาดใหญ่ที่บรรจุเรื่องราวของเมืองนั้นๆ เอาไว้ ดังนั้น ตลาดในเมืองหรือชุมชนแห่งใดก็ตาม ย่อมสามารถเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและเป็นไปของผู้คนในเมืองหรือชุมชนนั้นๆ ได้ เช่นเดียวกับ Food Villa Market ตลาดรูปแบบสมัยใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับจับจ่ายใช้สอยเช่นเดียวกับตลาดทั่วไปแล้ว เรื่องราวของตลาดแห่งนี้ยังสามารถบอกเล่าพัฒนาการและวิถีชีวิตของผู้คนในแถบย่านถนนราชพฤกษ์ได้เป็นอย่างดี ตลาด Food Villa Market นั้น…

SCG 100th Year Building

November 13, 2015 | Categories: บทความตีพิมพ์, อาษา

เพราะ องค์กร คือหน่วยทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนจากหลากหลายที่มา แต่ละคนจึงย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นตัวแทนขององค์กรใดก็ตาม ผู้ออกแบบจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนเพียงคนเดียว หรือคนจำนวนน้อย ความท้าทายประการสำคัญยังอยู่ที่ การพยายามค้นหา “อัตลักษณ์” ที่เป็นตัวแทนร่วมกันของทุกคนในองค์กร และนำมาถ่ายทอดสู่ตัวสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงตัวตนและบุคลิกขององค์กรนั้นๆ ซึ่ง อาคาร SCG 100 ปี ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ข้างต้นดังกล่าว เดิมทีนั้น เครือซีเมนต์ไทย หรือ SCG…

1 3 4 5 6 7 13